»Xin thông báo cùng đại chúng: Làng Di Đà Tầm Nguyên II hoàn toàn không tổ chức bán vé số gây quỷ, và tha thiết yêu cầu những người mạo danh nghĩa Làng Di Đà Tầm Nguyên II để bán vé số hãy ngưng lạm dùng lòng từ bi của chư vị Phật tử để gây tư lợi. [cập nhật 26.8.2010]

»Trân Trọng Thông Báo cùng tất cả quý Phật Tử, Thượng Toạ Thích Thông Lai sẽ đến Houston, TX Ngày 15-06-2010 đến ngày 22-06-2010 đễ lo gắn máy lạnh chánh điện Làng A Di Đà. Quý Phật Tử xa gần muốn gặp T.T. Thích Thông Lai để được trả lời những thắc mắc về Làng A Di Đà, xin liên lạc:
     Đạo Hữu Diệu Ngọc: 281-458-3717 Cell: 832-766-0012
     Đạo Hữu Diệu Xuân: 713-254-1360
Ban Tổ Chức Xin Thông Báo Kính Mời.
[cập nhật 21-5-2010]

»Trân Trọng Thông Báo cùng tất cả quý Phật Tử ngày Chủ Nhật 29-11-09 lúc 10am-12pm (Texas), 8am-10am(Cali), thầy Thích Thông Lai sẻ có buổi thuyết pháp tại tư thất đạo hửu Diệu Ngọc. Đồng thời, Thầy Thích Thông Lai sẻ thảo luận và thông báo về nội quy và sự thành lập Làng A Di Đà tại Conroe, TX. Ban Tổ Chức trân trọng kính mời quý Đạo Hửu đón nghe và tham dự.
     Đia chi: 17211 Quiet Grove Ln. Humble ,TX 77346
     Diệu Ngọc: 281-458-3717 Cell: 832-766-0012
[cập nhật 28-11-2009]

»Trân trọng thông báo cùng quý Phật Tử, Thầy Thích Thông Lai sẻ đến Houston ngày 26.11.09 để chứng minh Ban Tổ Chức ký giấy tờ mua đất lập Làng A Di Đà tại Conroe, Texas. Ban Tổ Chức trân trọng kinh mời quý anh chị đến tham dự buổi hop với Thầy Thông Lai về nội quy của Làng A Di Đà. Mọi chi tiết xin liên lạc:

     Diệu Ngọc: 281-458-3717 Cell: 832-766-0012
     Diệu Xuân: 713-937-0474
[cập nhật 11-11-2009]