Danh Sách Phật Tử Cúng Dường Cho Pháp Hội Tháng 5/2012
STT Tên/Pháp Danh  Total Cúng Dường Tam Bảo   In Kinh     Đại Hồng Chung   Ẩm Thực     Tượng Quan Âm & Địa Tạng    Băng Dĩa  Y, áo, b́nh bát  Máy Niệm Phật   Phóng Sanh    Pḥng Văng Sanh
  Ban Nhà Bếp Từ Nhật Hoa:                  
1 Bà Thành Mỹ $100       $100        
2 Diệu Liên $100       $100        
3 Huệ Bùi $0       $50        
4 Tăng Huê $50       $50        
5 Chị Nết và bạn $50       $50        
6 Nguyên Âm $100       $100        
7 Hải Tâm $100       $100        
8 Hải Linh $140       $140        
9 Liễu Tánh $100       $100        
10 Nguyên Phi $100       $100        
11 Nguyên Hoa $50       $50        
12 Ban Nhà Bếp Từ Nguyên Dung:                  
13 Bà Nội $100       $100        
14 Ba My $100       $100        
15 Nguyên Thiện $100       $100        
16 Bà Thơ $200       $200        
17 Nguyệt $100       $100        
18 Ngôn + Dung $50       $50        
19 Nga $50       $50        
20 Cúc $50       $50        
21 Ánh $50       $50        
22 Phương bạn Nga $50       $50        
23 Tuyền $50       $50        
24 Cô Hảo + cô Nhung $100       $100        
25 Ngôn + Dung $50       $50        
26 Bác Định Anh $40       $40        
27                    
28 Linda Phan $160 $100 $60            
29 Trần Kim Thúy $100 $100              
30 Phạm Thị Bích Thủy, pd Nguyên Ngọc (Frankfurt) $200 $200              
31 Nguyên Cảm (AZ) $400 $300 $50         $50  
32 Nguyễn Thị Kim Tuyến (Diệu Âm) $100 $100              
33 Thanh Việt (San Jose) $120 $100           $20  
34 David & Tammy Trương $2,100 $300   $1,800          
35 Huỳnh Chung (SD) $100     $100          
36 Huỳnh Phát (SD) $200     $200          
37 Huỳnh Tường Huy $300     $300          
38 Quách Thi Thơ, Trần Chiếu Cơ & Trần Ngọc Tú $100     $100          
39 Diệu Kim $20     $20          
40 Hoa Tâm & Pháp Thiện $100 $50   $50          
41 Thân Giải $100     $100          
42 Nguyễn Thi Tuyết và các con $440   $40     $200      
43 Linda Neel $40 $40              
44 Nghiêm Trần $300 $100       $100      
45 Cô Thanh Ngọc $500 $300 $200            
46 Huệ Huỳnh $1,000 $1,000              
47 Nguyễn Tina Tuyết $300 $300              
48 Lưu Thi Mỹ Nguyên $30 $10       $10      
49 Cindy Le Fuller   $200              
50 Diệu Nhuỵ $40 $40              
51 Diệu Quảng $40 $40              
52 Phạm Thi Lịch pd Diệu Giác $80         $40      
53 Phan Thi Thanh Vân $60 $50 $10            
54 Diệu Nghiêm $100 $100              
55 Diệu Âm $200 $200              
56 Tịnh Ngọc $100       $100        
57 Nguyễn Thi Ánh Thu $100 $100              
58 Thiện Sơn $100           $50    
59 Nguyên Dung $200 $200              
60 Đỗ Tâm Hương $150 $150              
61 Quư Nguyễn $150 $150              
62 Pham Đinh Chung $300 $300              
63 Nguyễn Liên $50 $50              
64 Nguyên Hạnh $50 $50              
65 Huỳnh Ngọc Yên + Nhật Quang $60 $60              
66 Liễu Tịnh (Nguyễn Thi Dinh) $100 $100              
67 Kimberly Ann Nguyễn (Diệu Hà) $400 $400              
68 Nguyên Hạnh $50 $50              
69 Hoa Kim Huynh $20 $20              
70 Jimmy Nguyễn $200 $200              
71 Viên Hảo $100 $100              
72 Armanda + Ryan $100 $100              
73 Tâm Vơ $30 $30              
74 Đặng Trần Hoa $100 $100              
75 Liễu Huê $40       $40        
76 Hương Trương $60 $60              
77 Cúc Loan $20 $20              
78 Hoa Hạnh $20 $20              
79 Vơ Màu $20       $20        
80 Hồ Lan $50 $50              
81 Arizona group $80 $80              
82 Trần Chí Thiện $200 $200              
83 Thiện Nghiệp $100 $100              
84 Liễu Tang $100   $100            
85 Thiện Nghiệp $600 $600              
86 Tâm Thiện $100 $100              
87 Nguyên Diệu $50 $50              
88 Đặng Kim Liên $120 $100 $20            
89 Chánh Nghiệp $100 $100              
90 Thanh Thiện Thanh Tâm $100 $100              
91 Nguyễn van Mỹ $10 $10              
92 Chị Hạnh $100 $100              
93 Lâm Thi Ni $30             $30  
94 Trúc Nhiễu $100 $100              
95 Đào, Thiệt, Thảo, Trúc $100   $50         $50  
96 Chị Thời $50 $50              
97 Tô Thị Thùy Dương $200 $60 $70         $70  
98 Tô Anh Kiệt $100 $100              
99 Nguyễn Thị Kiểu (Nữ) $70 $70              
100 Trịnh Thị Năm $20 $20              
101 Trương Thị Dung $50 $50              
102 Lê Ngọc Kiều $500 $500              
103 Nguyễn Thị Ngọc Hiên $500 $500              
104 Huỳnh Thi Ngoc Han $200 $200              
105 Nguyễn Thi Thực $400 $400              
106 Alan Đạt Huỳnh $100 $100              
107 Anderson Vinh Huỳnh $100 $100              
108 Mỹ Linh Huỳnh $100 $100              
109 Phillip Nguyễn $100   $50         $50  
110 Lisa Nguyễn $100   $50         $50  
111 Nguyễn Hạnh $200 $200              
112 Phạm Thi Ngọc (Quảng Ngữ) $80 $80              
113 Liễu Như $200 $100 $50         $50  
114 Thủy Hồ (pd Liễu Thủy) $50 $50              
115 Nguyẹt Hồ (pd Nguyên Giác) $200 $200              
116 Ư Ngọc $50 $50              
117 Nguyên Đạo $100 $100              
118 Liễu Lan (Úc) $300 $100 $100         $100  
119 Ngô Thảo $100 $100              
120 Nguyệt pd Nguyên Hạnh $50 $50              
121 Nguyễn Thi Hồng Nhung (Úc) $100 $100              
122 Trần Thị Mai (Úc) $20 $20              
123 Hồng Sương (Úc) $20 $20              
124 Hồng Linh (Úc) $50 $50              
125 Huỳnh Hồng Thảo (Úc) $300 $200 $100            
126 Nguyễn Hùng Nhuận $50 $50              
127 Phan Thi Hong Van $1,000     $1,000          
128 Nguyễn Thơ (Houston), Nicolas Paycy (Asafi) $850 $850              
129 Thiên Hiên + Diêụ Tuyết $1,000 $1,000              
130 GD Tuệ Minh $1,000 $1,000              
131 Diệu Cảnh $100 $100              
132 Huệ Nhuận (Ngọc Lara) $200 $200              
133 Huỳnh Yên Cư (Nguyên An) $400         $100 $100    
134 Thích Nữ Như B́nh và Như Châu $500 $500              
135 Cynthia Hoa Nguyễn (Diệu Tâm) $1,500         $500     $500
136 Dung Ngọc Nguyễn (Sandy Tô, Diệu Toan) $1,500         $500     $500
137 Diệu Hương + Minh Hôị $3,000         $1,000     $1,000
138 Phan Thi Nhung $4,000 $4,000              
139 Phan Thi Nhung $1,000 $1,000              
140 Ngọc Hương $20 $20              
141 Hưng Lưu $30 $30              
142 Liễu Tịnh $100 $100              
143 Phạm Thị Ánh Tuyết $500 $500              
144 Vitoria Nguyễn $50 $50              
145 Thuyên + Lan + Nhàn $1,000 $1,000              
146 La Quốc Cường (Úc) $100 $100              
147 Lai Nguyễn + Ngọc Nga $100 $100              
148 Diệu Hiền (Úc) $2,000 $2,000              
149 Diệu Định $100 $100              
150 Tâm Vân + Nam Thi $100 $100              
151 Huỳnh Yên Cư (Nguyên An) $400 $200 $100         $100  
152 Khánh Lâm Kim Phan $100 $100              
153 Diệu Nguyên Minh Tâm $100 $100              
154 Nguyên Phương $120           $60    
155 Liễu Không $300 $200           $100  
156 Diệu Linh (Uhta) $200 $200              
157 Huỳnh Giang + Huỳnh Oanh (Uhta) $50 $50              
158 Trần Thi Yến Anh (Uhta) $50 $50              
159 Trần Nhật Quang (Uhta) $100 $50           $50  
160 Huỳnh Ngọc Yến (Uhta) $50 $50              
161 Thi Hồng + Thiện Tánh (Uhta) $150 $150              
162 Phật tử Missourie $3,900   $500 $2,900       $500  
163 Diệu Lâm (Missourie) $500 $500              
164 Tommy Nguyễn (Missourie) $100 $100              
165 Thái Đức Thiên $700 $200 $200       $100 $100  
166 Trần Kim Nguyệt $1,700 $200 $500     $500      
167 Diệu Âm (Úc) $600         $300      
168 Huỳnh Chí Hùng (Úc) $600         $300      
169 Huỳnh Chí Dũng (Úc) $200           $100    
170 Huỳnh Diệu Dung $100 $100              
171 Huỳnh Diêu Nhan $100 $100              
172 Nhàn Hess (Hawá) $500 $500              
173 Huỳnh Đặng Hoàng Phương $800 $800              
174 Hồng Ngọc - Liễu Xuân $200   $200            
175 Tường Vân + Nghiêm Hương $100 $100              
176 Bà Hai / Nguyên Vân $20 $20              
177 Liễu Huệ $100 $100              
178 Cô Mười (Diệu Trí) $150 $50         $50    
179 Thanh $50 $50              
180 Liễu Tịnh $200 $200              
181 Liễu Hậu $200   $200            
182 Tính Quyết $1,000 $1,000              
183 Huệ Phổ $700 $500         $100    
184 Liễu Tường $200 $200              
185 Thiện Pháp $24 $24              
186 Bùi Thị Diễm Trang $20 $20              
187 Diệu Xuân (Tx) Kim Bott $250 $250              
188 Đông Kiều $200   $200            
189 Hạnh Thiện $200 $100         $50    
190 Thiện Trương $50   $50            
191 Lương Antoinette Bailly $200 $150 $50            
192 Viên Huệ $40 $40              
193 Diệu Giác $150 $50         $50    
194 Vơ Đức Vinh (Thiện Giác) $180 $100         $40    
195 Trần Văn Thanh (Minh Đức) $100 $100              
196 Thiện Châu $150 $50         $50    
197 Lê Thị Giàu (Diệu Trí) SEA $200 $200              
198 Liễu Tâm $100 $100              
199 Thiện Dũng $20 $20              
200 Thiện Bảo $40 $40              
201 Quách Kim Ngọc $100 $100              
202 Diệu Lư $80 $80              
203 Ngô Hạ $80 $80              
204 Lê Văn Hai/Huỳnh Thi Nhàn $50 $50              
205 Jonathan Lâm + Nguyễn Thị Xinh + Nguyễn Văn Phước $260 $200           $60  
206 Ngọc (pd Tịnh Tâm) $200 $100 $100            
207 Trần Lê Lan / Liễu Phước $200 $100 $100            
208 Thiên Hung $120           $60    
209 Từ Đức Lanh (Tuệ Tân) $120           $60    
210 Diêụ Hanh $40 $40              
211 Đặng Hoàng Sang $200 $200              
212 Tăng Thương $60 $60              
213 Lệ Tánh $40 $40              
214 Lê Nguyên + Lê Hiêú $60 $60              
215 Liễu Huê $100 $100              
216 Đức Nhuận $100 $100              
217 Julie, Đức Quang, Đức Dũng, Diêụ Thiện $40             $40  
218 Thiện Pháp $170 $50         $60    
219 Đức Nhuận $80           $40    
220 Nguyên Đức $100           $50    
221 Duong Hưng $0                
222 Viên Thảo $60 $60              
223 Tịnh Thiện $100 $100              
224 Ngọc Vân + Thường Thạnh $200 $100 $100            
225 Tommy Nguyễn $200 $200              
226 Nguyễn Minh Lan $100 $100              
227 Liễu Tịnh $380 $100       $100 $40    
228 Tinh An $330 $150       $50 $40    
229 Diệu Thiện $340 $140       $60 $40    
230 Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Linh (Nguyên Be) $260 $140         $60    
231 Chơn Tâm Phương $300 $100         $100    
232 Như An Phước $300 $100         $100    
233 Diệu Hoa $200 $100 $100            
234 Diệu Kim $0                
235 Diệu Phước $130       $30   $30 $40  
236 Chân Thái $100 $100              
237 Quách Thi Dung (Chúc Giải) $100 $100              
238 Viên Ngọc $300 $100         $100    
239 Minh Công $100 $100              
240 Lê Văn Út + Hương Nguyễn + Minh Phước $400 $400              
241 Phó Vũ Hoa $100 $100              
242 Lâm Thi Duyên (Diệu Hậu) $100 $100              
243 Trần Thị Mỹ Hạnh $200           $100    
244 Nguyễn Thị Bé (Hoa Huê) $200 $200              
245 Vơ Thị Màu $50 $50              
246 Trương Thị Từ $20 $20              
247 Chu Minnehan $150 $150              
248 Diệu Tâm $300 $100 $100         $100  
249 Nguyệt Ánh $10 $10              
250 Huỳnh thi Thanh Mỹ $1,350 $250       $450 $100    
251 Diệu Tâm $80           $40    
252 Thị Tóc $100 $100              
253 Từ Tính $300 $300              
254 Tô Lệ Phương pd Diệu Khiết $300 $100         $100    
255 Lê Thị Ngọc (Chúc Chát) $150 $150              
256 Diệu Thiện $200 $200              
257 Huê Thông $100 $50 $50            
258 Hương Trần (Diệu Ngọc) $80           $40    
259 Thiện Thanh $100 $100              
260 Đặng Thị Tâm (pd Nguyên Hảo) $120           $60    
261 Phùng Vinh Canh $100 $100              
262 Phùng Nguyên Phần(Diệu Linh) $100 $100              
263 Quang Ngọc Diệu Nghiêm $100 $100              
264 Nguyễn Nhật Thanh $60 $60              
265 Thiện Châu $100 $100              
266 Liễu Yến $600 $600              
267 Phạm Thị Ánh Tuyết $400 $100     $100   $100    
268 Liên Ngọc $50   $50            
269 Mỹ Hiền $50   $50            
270 Trần Quang Trinh $50 $50              
271 Trần Thi Dư (Diệu Phước) $450   $150       $150    
272 Thiện Siêu $100   $100            
273 Nguyễn Trường Thành + Phan Thi Điệp (Minh Thông + Thiện Chơn) $200 $200              
274 Diệu Hạnh (Bưu Điện) $20 $20              
275 Liễu Môn $300 $100 $100         $100  
276 Nguyễn Thị Nguyệt/Lộc Chính $200           $100    
277 Dương Nho $40             $40  
278 An B́nh $200 $200              
279 Từ Hải $300   $100       $100    
280 Chúc Tín $50 $50              
281 Nguyên Hân $100 $100              
282 Diệu Văn $450 $30       $200   $20  
283 Thiện Tâm $600 $200         $200    
284 Trần Thị Thu Cúc (Diệu Huê) $150 $50         $50    
285 Viên Phước $100 $100              
286 Nguyễn Thi Huê (Diệu Huệ) $400 $400              
287 Jenny $40 $40              
288 Phạm Thị Nhă (Diệu Khanh) $50 $50              
289 Emily Cao Le (Minh Tuệ) $300 $300              
290 Tịnh Duyên (Houston) $200 $200              
291 Ḥa Chúc $100           $50    
292 Nguyễn Đ́nh Tuấn $500 $500              
293 Huỳnh Hương $50 $50              
294 Liễu Duyên $100 $100              
295 Hoa Phước $350 $50       $100   $100  
296 Công Tằng Tôn Nữ Huế (Nguyên Nghĩa) $100 $100              
297 Phương T́nh $500 $500              
298 Trần Thành Nghiệp $20 $20              
299 Nguyễn Thị Tuyết $20 $20              
300 Nguyễn Thị Lài (Diệu Hiếu) $40 $40              
301 Trần Thị Hiền (Liễu Tánh) $40 $40              
302 Đặng Thị Tố Liêm -Thanh Liêm $40 $40              
303 Lâm Hồng Nguyệt (Kim Đáo) $40 $40              
304 Liễu Thường $120           $60    
305 Thanh Thi Le Chân $400 $400              
306 Thiện Châu $300 $300              
307 Hằng $100 $100              
308 Hồng Hảo (Diệu Ḥa) $40 $40              
309 Diêụ Hạnh $40 $40              
310 Lan Hà $20   $20            
311 Nhan Đức (Thiện Quang) $400 $100 $100     $100      
312 Nhan Cẩm Hồng $80 $80              
313 Diệu Âm Diêụ Hiền $600 $100 $100     $100 $100    
314 Diệu An $20   $20            
315 Kim Đào $50 $50              
316 GD Liễu Chánh $300 $100       $100      
317 Đỗ Nguyên Hạnh $100           $50    
318 Diệu Ngọc (SEA) $260 $100         $80    
319 Thiện Độ $100 $100              
320 Thiện Từ Liễu Đức $400 $200         $100    
321 Liên Dương pd Nguyên Minh $160           $80    
322 Ngân Hoa Diệu Liên $100   $100            
323 Diệu Thiện $40 $40              
324 Nguyễn Thị Lan $200 $200              
325 Diệu Nhàn $100 $100              
326 Nguyên Đạo $100 $100              
327 Tuấn $20   $20            
328 Nguyễn Thị Nhung $120           $60    
329 Nguyễn Hoàng Đệ $232 $232              
330 Liễu Nhiệm $250       $50   $100    
331 Lâm Quốc Cường + Phạm Phung $20   $10         $10  
332 Quảng Thanh $50 $50              
333 Như Hạnh $20 $20              
334 Hoa Thi Nguyễn $200 $100         $50    
335 Diệu Hap $100 $100              
336 Như Thủy $20 $20              
337 Nguyên + Tuyết $20 $20              
338 Nguyên Thủy $30 $30              
339 Nguyễn Anh Kim $50           $25    
340 Trần Ngọc $20 $20              
341 GD họ Trần $500 $500              
342 Thanh Huệ $40 $40              
343 Diệu Từ $150 $50         $50    
344 Tắc Liên $100           $50    
345 Ngọc Chính $100           $50    
346 Muội Tu $200 $200              
347 Huệ Dung $10 $10              
348 Lâm Thế Đức $300 $100 $100   $100        
349 Diệu B́nh $100           $50    
350 Lâm Thị Duy Pd Diệu Hậu $300         $150      
351 La Tiểu Chân + Lâm Văn Hán $20 $20              
352 Tô Mỹ Ngọc $20 $20              
353 Quách Phước Hưng $20 $20              
354 Trần Khá Lan $20 $20              
355 Cindy Le Fuller $400         $200      
356 Minh Anh + Viên Anh (Úc) $1,000 $1,000              
357 Thiện Chung $350 $350              
358 Phillip Trần $62 $62              
359 Ngô Lâm + Tuyết $60           $20 $20  
360 Ngô Đại Minh $60           $20 $20  
361 Nguyễn Thị Thanh Thủy $40 $10         $10 $10  
362 Lâm Tố Anh $60           $20 $20  
363 Lâm Chí Anh $60 $60              
364 Nguyên Lư $300 $300              
365 Thu Trần $20 $20              
366 Như Từ $20 $20              
367 Như Thiền $20 $20              
368 Diệu Thiện $20 $20              
369 Liễu Bảo $120 $40 $40         $40  
370 Trần Văn Mănh (Trúc Cơ) $170           $85    
371 Tâm Tuệ (Úc) $80           $40    
372 Như Hiệp $20 $20              
373 Quang Phước $20 $20              
374 Liễu Pháp $140 $140              
375 Vicky Quách, Liễu Khánh $100 $50           $50  
376 Âu Dương Khuyên $20 $20              
377 Như Hiệp $20   $10         $10  
378 Hoa Hạnh $50 $50              
379 Trần Như Nguyệt $200         $100      
380 Diệu Vy $40 $40              
381 Diệu Lạc $50 $50              
382 Hương Nguyễn $300 $300              
383 Diệu Thoát $500 $500              
384 Lê Thị Liên $100 $100              
385 Thiện Trí $200 $200              
386 Ngọc Thanh $20 $20              
387 Quảng Hoa Tâm $20 $20              
388 Lê Kim Xoa $20 $20              
389 Ẩn danh $100 $100              
390 Nguyễn Thị Kim Hà (Diệu Hiền), Nguyễn Phước Tú (Nhuận Phước) $200 $200              
391 GD Trần Bích Lợi và GD Lư Trí Thống $100   $100            
392 Thiện Kư $40   $40            
393 Thiện Châu + Phước Hải $200 $200              
394 Phan Thanh Dũng (Thân Chánh) $40 $40              
395 Diệu Cát $50 $50              
396 Hoàng Dũng Trần $20 $20              
397 Như Châu , Như B́nh $400 $400              
398 Phan Huệ $50 $50              
399 Ni cô Hồng Long $100 $100              
400 Stella Trần (Hành Thiện) $60 $60              
401 Nguyên Phúc $20 $20              
402 GD Diệu Đế $200 $200              
403 Nguyễn Thị Lài (Diệu Hiếu) $200 $200              
404 Lại Thị Ngọc Liên $40 $40              
405 Jimmy Nguyễn $10 $10              
406 Liễu Âm $200           $100    
407 Leon Trần's family $400           $200    
408 Trương Huệ Lan $100 $100              
409 GD họ Quách $50 $50              
410 Tú Nga Nguyễn $100 $100              
411 Khôi Đ́nh Nguyễn $300 $300              
412 Quảng Liên +  Diệu Nguyệt $100 $100              
413 Phan Thu Hà $100 $100              
414 Dung Vơ $200 $200              
415 Đặng Diệu Linh $100 $100              
416 Mouikou $30 $30              
417 Hiền Lưu $50 $50              
418 Diệu Ḥa $200 $200              
419 Hoa Trang $50 $50              
420 Trần Thanh Hồng $100 $100              
421 Lan Lee's family $100 $100              
422 Nguyên Hậu $200 $200              
423 La Huệ $30 $30              
424 Ngọc Như $30 $30              
425 Ngọc Minh $20 $20              
426 Liễu Hạnh $400 $400              
427 Eric Quốc Đinh $20 $20              
428 Huỳnh Gia Thành $20 $20              
429 Chrisa Whitemore $20 $20              
430 Aaron Đinh Cường $20 $20              
431 Huệ Thành $80           $40    
432 Phạm Thị Xuản Hồng $48 $48              
433 Liễu Quán $50 $50              
434 Brenda Thiềm Trần $200 $200              
435 Diệu Đế $100           $50    
436 Nguyên Tong $30 $30              
437 Nguyên Thuỵ $30 $30              
438 Đoàn Thi Ngọc Hiệp $100 $100              
439 Nguyên Lộc $400 $400              
440 Nguyên Cảm $30 $30              
441 Nguyên Dung $100           $50    
442 Nguyên Trang $150   $50       $50    
443 Chu Linh $40   $40            
444 Nguyên Nghiêm $100 $100              
445 Tịnh Tâm Liễu Tánh $80           $40    
446 Diệu Hồng + Thiện Châu $200 $200              
447 vơ Văn Rỡ $500 $500              
448 Tâm Vinh $30   $30            
449 Lâm Thị Giàu $200 $200              
450 Nguyên Hảo + Nguyên Huy $1,000 $1,000              
451 Nguyên Châu $200           $100    
452 Phật tử San Jose $320       $320        
453 Nguyên Đaọ $350 $350              
454 Nathan, Aidan, Aaron Bates $250 $100 $100         $50  
455 Vơ Đông Quyên $200 $200              
456 Trương Thị Hường $100 $100              
457 Thiện Quang + Nguyên Hạnh $80 $80              
458 Lưu Anh Đào $100 $100              
459 Nguyên Sơn $60 $60              
460 Liễu Huê $100 $100              
461 Nguyễn Bá Thuận $30   $30            
462 Bùi Ngọc Phước $50 $25 $25            
463 Chân Nghĩa $20 $20              
464 Nguyễn Bùi Ngọc Nga $20 $20              
465 Phạm Triển $200 $200              
466 Cường Trần $50 $50              
467 Phùng San (Nguyên Cát) $60 $60              
468 Lại Thị Hương's family $250 $250              
469 Vơ Thị Hiểu $200 $200              
470 Bùi John $40 $40              
471 Liễu Anh (Việt Nam) $100 $100              
472 Tạ Q. Thạch $500 $500              
473 Quảng Hoa $350 $250         $50    
474 Hoa Phước $80           $40    
475 Anh Nguyễn $70 $70              
476 Nguyễn Thị Đắc pd Diệu Thọ $150 $50         $50    
477 Lâm Thị Di pd Diệu Hậu $40 $40              
478 Phó Tiếp Trân pd Minh Bảo $40 $40              
479 Lư Minh Yến $20 $20              
480 Diệu Cát $100   $100            
481 Phạm Thị Lịch pd Diệu Giác $50       $50        
482 Phạm Thị Lịch pd Diệu Giác $50 $25 $25            
483 Nguyên Đức $20 $20              
484 Hoa Tâm $80           $40    
485 Cathy Lâm pd Diệu Minh $100 $100              
486 Tâm Tuệ (Úc), Tâm Kiến, Thiện Giải, Thiện Chí, Thiện Trụ $1,000 $500   $500          
487 Liễu Minh, Diệu Ngôn, Chân Chung $180   $30     $30 $30 $30  
488 Nguyên Thanh + Diệu An $200 $200              
489 Thiện Thông + Nguyên Phúc $300 $100         $100    
490 Diệu Thọ $120 $40         $40    
491 Thiện Thông + Nguyên Phúc $100   $100            
492 Đức Huỳnh pd Tâm Nguyên $200 $200              
493 Chu Minnehan $20 $20              
494 Vũ Thị Sự $50 $50              
495 Thân Huy $50 $25           $25  
496 Clyde Brown + Ngọc Brown $300 $100 $100         $100  
497 Trần Thị Lộc $100 $100              
498 Mạch Phước Danh $100 $100              
499 K.N. Vogt $200 $200              
500 Nguyên Dung $500 $300     $100     $100  
501 Liễu Hậu $50 $50              
502 Quảng Thơm $50 $50              
503 Ngọc Hạnh $80           $40    
504 Trần Thị Viên Hương $20 $20              
505 Tâm Vinh $50 $50              
506 Liễu Như $100 $100              
507 Thương Nguyễn $300 $100         $100    
508 Ngọc Châu + Nguyễn Tiến Ngọc (Úc) $1,000 $1,000              
509 GD Minh Phát + Liễu Châu $500 $500              
510 Cụ Bà Nguyên Tịnh $200 $100           $100  
511 Lê Thi Liên $5 $5              
512 Thường Chương + Thị Hồng $100           $50    
513 Nguyễn Công Thiện + Phạm Thị Hồng Nhung $500 $500              
514 Nguyễn Phúc Duy $100 $100              
515 Đinh Văn Hải pd Thiện Chánh $100 $100              
516 Đinh Quang Bưủ $100 $100              
517 Đinh Tuyết Mỹ $100 $100              
518 Đinh Tuyết Nga $100 $100              
519 Đinh Tuyết Phượng $50 $50              
520 Đinh Tuyết Loan $50 $50              
521 Nguyễn Thị Đua / Lâm Bỉnh Côn $40 $40              
522 Lâm Ngân Hoa + Diêụ Liêm $100 $100              
523 Liễu Từ $40   $40            
524 Đinh Tuyết Ngọc $50 $50              
525 Đinh Tuyết Hồng $50 $50              
526 Pháp Đức $20 $20              
527 Nguyên Ngọc $1,100 $50       $500   $50  
528 Huệ Thành $100 $100              
529 Huệ Xuân $50 $50              
530 Phước Thiện $20 $20              
531 Chánh Lạc $20 $20              
532 Huệ Mỹ $50 $50              
533 Đặng Phương $100 $100              
534 Kim Long $40           $20    
535 Quảng Trang $160           $80    
536 Nhật Dung $200 $200              
537 Liễu Đăng $200 $100 $100            
538 Tiêu Trần $100 $100              
539 Huê Phước $50 $50              
540 Lua Nguyễn $50 $50              
541 Từ Tâm Giác $50 $50              
542 Nguyễn Tất Vương $100 $100              
543 Diệu Hiền + Đồng Nhật $800 $600         $100    
544 Thiện Thanh $100 $100              
545 Thiện Ư $100 $100              
546 Pháp Huy $80 $80              
547 Tịnh Minh + Tâm B́nh $160 $160              
548 Lư Minh Yến $20 $20              
549 Trúc Chơn (SEA TN 1) $100 $100              
550 Lục Mỹ Lan $100 $100              
551 Huỳnh Mike $100 $100              
552 Tony Huỳnh $100 $100              
553 Nguyễn Thị Hiền pd Quảng Nhân $200 $200              
554 Vợ Thằng Đậu $100 $100              
555 Vơ Thị Thuận $70 $70              
556 Trần Hoa $200 $200              
557 Thiện Tài (Lê V. Hai) - Toronto Canada $300 $300              
558 Liễu Hậu $50 $50              
559 Liễu Quán $100   $100            
560 Hoa Đức $200 $200              
561 Nguyễn Tuấn Ngọc $100 $100              
562 Lưu Anh Đào (Tâm Thủy) $75   $25       $25    
563 Vơ Duy Mỹ pd Diệu Châu $300 $300              
564 Vơ Duy Mỹ (cháu Diệu Mỹ) $200           $100    
565 Liễu Tánh $200 $100 $100            
566 Chơn Tịnh Cảnh $100   $50         $50  
567 Trương Thị Diễn $20 $20              
568 Diệu Giác $10 $10              
569 Diệu Duyên $200 $200              
570 Diệu Hạnh $150 $150              
571 Cô Liên Nguyên $100 $100              
572 Lan Hà $100 $100              
573 Diệu Mai $200 $200              
574 Minh Ngọc $100 $25 $50         $25  
575 Tịnh Ngọc $400 $100         $100 $100  
576 Nghiêm Thuư Hằng $250 $50 $50       $50 $50  
577 Lư Minh Yến + Tôn B́nh $40             $40  
578 Nguyên Hạnh (Bạch Tuyết) $100 $100              
579 Thiện Phước + Mỹ Thuận $200 $200              
580 Chị Lan (Đồng Huê Lưc) $30 $30              
581 Phạm Thị Bích Thủy, pd Nguyên Ngọc $200 $200              
582 Hồng Diệp + Hồng Vinh $100 $100              
583 Trần Chinh $100 $100              
584 Cường Loan $100 $100              
585 Diệu Giác $100           $50    
586 Hồng Thủy $200 $200              
587 Thành Ngọc $20             $20  
588 Diệu Biểu $20 $20              
589 Nguyên Hạnh $20   $20            
590 Ngô Thị Ba $100 $100              
591 GD Đức Nhuận $100   $100            
592 Chân Mỹ $50 $50              
593 Huỳnh Đặng Hoàng Phương $200   $200            
594 Sandy To (Diệu Ṭan) $250 $100     $50   $50    
595 Nguyên Thị Hai (Nguyên Phổ) $100 $100              
596 Vũ Thị Hương pd Tuệ Đăng $100 $100              
597 Nguyễn Ngọc Dung $660 $500         $80    
598 Lưu Nguyễn Ngọc Trâm $100 $100              
599 Diệu Từ $100           $50    
600 Đoàn Thi Ngà pd Diệu Nhă $50 $25           $25  
601 Diệu Nhă + Diệu Hằng $50   $50            
602 Chiêú Kim + Chiếu Liêm + Minh Thọ $60   $30         $30  
603 Đỗ Thị Kim Phương (Chiếu Loan) $100 $40 $30         $30  
604 Bà Sâm $20 $20              
605 Diệu Quyên $100 $50           $50  
606 Diệu Thiện $100 $100              
607 Tịnh Ngọc $100 $100              
608 Phạm Thi Thanh Vân $20   $20            
609 Tín Mỹ $100 $50 $50            
610 Nguyên Diệu $50 $50              
611 Nghiêm Diệu Ngọc $300 $300              
612 Tâm Trụ $200 $100           $100  
613 Tâm Phước $100 $100              
614 Dung (pd Liễu Từ) $100 $100              
615 Viên Phước $100 $100              
616 Thiên Tâm + Diệu Thiện $20             $20  
617 Hoa Tâm $40         $20      
618 Nguyên Hiển $60             $60  
619 Nguyên Bưủ $50             $50  
620 Ngô Thị Ba $100   $100            
621 Diệu Hồng $20 $20              
622 Chân Trân $300 $100         $100    
623 Diệu Bảo $200 $150 $50            
624 Quảng Thạnh $300 $200         $50    
625 Ngọc Hân $60   $60            
626 Thiện Phát $10 $10              
627 Thiện Hanh $10 $10              
628 Liễu Thụy $100 $100              
629 Diệu Thuận (Creits Lan) $50 $50              
630 Diệu Đức $300 $300              
631 Lê T. Lương (Đạt Lương và các con) $400         $200      
632 Trần Lệ Hương và các con $40 $40              
633 Diệu Manh $150   $50     $50      
634 Mỹ Linh và Kha Lư $120   $20     $50      
635 Triệu Kim Ngọc $50 $50              
636 Châu Phến $50 $50              
637 Thảo Nguyễn $100 $100              
638 Thảo Nguyễn $50             $50  
639 Nguyễn Thảo $50   $50            
640 Ngọc Hương $40 $40              
641 Tâm Hiền $40 $40              
642 Phạm Lợi $20 $20              
643 Như Thuận $10 $10              
644 Phạm Lợi $20 $20              
645 Tâm Yến + Ư $100 $100              
646 Châu Phến $200 $200              
647 Tịnh Thức $20 $20              
648 Phật tử Santa Ana $50 $50              
649 Quảng Thanh $50 $50              
650 Lê Văn Thức $10 $10              
651 Như Bằng $20 $20              
652 Niệm Từ $50 $50              
653 Ngọc Như $40 $40              
654 Quách Mỹ Keo $20 $20              
655 Ngọc Minh $20 $20              
656 Tâm Viên Măn $50 $50              
657 Thiện An $500   $500            
658 Ngọc Nhă $50 $50              
659 Chân Tâm Khai $30 $30              
660 Nina Trần $40 $40              
661 Cẩm Anh Đặng $60 $60              
662 Giang Ngân $10 $10              
663 Liên $40 $40              
664 Diệu Nga Nguyễn Bùi $100 $100              
665 Tam Nguyen I $100 $100              
666 Liễu Nguyệt (Mai Nguyên) $100 $100              
667 Tạ Văn Út và Đỗ Thị Enh (Úc) $1,000           $500    
668 GD phật tử Diệu Thanh $500 $500              
669 Harry, Hellen, Linda Tạ (Úc) $30 $30              
670 Linda T. Nguyễn (Úc) $50 $50              
671 No Thi Ky Vo $200 $200              
672 D́ Mười $100         $40   $20  
673 Loan, Diệu Xuân, Diệu Nguyên $120 $120              
674 Nguyễn Thị Điệp + Quư Vơ $200 $200              
675 Kiêù Lư family $1,000 $1,000              
676 Kim Dung Trần $100             $100  
677 Đỗ Thi Thu $50 $50              
678 Minh Nguyễn $400       $400        
679 Ni Cô Hồng Đức + cô Hà $540 $540              
680 Nga Tạ, Tạ Văn Khang, Nguyên J. $300 $300              
681 GD Hiền Phan và Diệu Từ $3,000 $1,000       $1,000      
682 Vũ Thị Minh $200         $100      
683 Hồng Âm $540 $540              
684

Chúng Bát Nhă và phật tử San Jose
- Chúc Giải & Thiện Sanh   $80
- Minh Hieu   $50
- Lieu Thong  $50
- Dieu Tam  $300
- Dieu Phuong $200
- Dieu An & Chanh Quan Luan   $100
- Tam Tuyen   $200
- Nguyen Duc  $70
- Dieu
- Phap (Chiu Christine)  $250
- Chuc Trac   $50
- Chuc Thien  $50
- Dieu An Pham & gia dinh   $50
- Thien Thong & Nguyen Phuc   $40
- Thien Tanh va gia dinh  $100
- Dieu Pho va gia dinh  $180
- Dieu Trinh  $300
- Dieu Hue   $300
- Bieu Minh $300
- Y Ngoc  $30
- Tu Huyen & Tu Hoa  $500
- Dieu Lien (Yen)  $500
- Thien Ngoc & Phan An  $100
- Dieu Tu (Hue Nguyen)  $200
- Ngan Bui  $200
- Dieu Son (Hoai)  $50
- Vargas, Vina  $100
- Dieu Thuy and Chanh Kien  $120
- Duc Nha (Hoa)  $100
- Tu Thanh $10
- Quach Kim Loan  $40
- Tue Quang  $60
- Duc Nhuan  $120
- Tien di lang a di da lan 2 du  $167
Dieu My va Phuoc Hoa nhan tinh tai quy phat tu phat tam tren xe   $2400
$7,362 $7,362              
685                    
686 Các phật tử Saint Louis: Dieu Dao, v/c Yen Ha, Tran Thi Hung, Hung Ngoc Ba Sang, v/c Giau, Dieu Thao, Tommy Nhan, Dieu Phuoc, Thien Hy, Tran Ngoc Lan, Dieu Nhan Chi Thang, Dieu Kieu, Hue Nghiep, Quang Tho, Nguyen Lien, Thien Duc, Minh Bao, Chon Thai, Tue Duc, Hue Tuyen, Dieu Hoa, Dieu Nhan, Nhu Duyen, Tommy Nguyen, an danh, Vu Pham Christina, Dieu Lam, Mai Tuyet Hoa, Lieu Am. $4,500 $4,500              
687 Kiet Cong Huynh $50           $50    
688 Vo T. Tran $50       $50        
689 Xuan V. Phuong $100       $100        
690 Tony Q. Hong $200           $100    
691 Dana Hoang Kim $100           $50    
692 Lucy P Lim $200 $200              
693 Ta Thi Minh Nga $250       $250        
694 T T Than & L N Than $500 $500              
695 Diệu Lôc (Nhan Hưu) - CA $200           $100    
696 Tammy Vo $200   $200            
697 Liễu Xuân Trần $50   $50            
698 Tania Ngo $300 $300              
699 Thomas Vơ $200 $200              
700 Trương Mỹ Dung pd Tịnh Nghiêm $400           $200    
701 Trương Mỹ Lệ pd Tịnh Hoa $600           $300    
702 Nguyễn Thị Tu $200           $100    
703 Ta Tsuyama Minami (Japan)  -- 10,000 yen $126 $126              
704 Liên T. Nguyễn (TN) $200 $200              
705 Sư chú Tuệ Hỷ $60 $60              
706 Diệu Tâm (AL) $50 $50              
707 Dana Hoang Kim & Benz Vo (Minh Tâm & Viên Trí) $300 $300              
708 Yen Kim Thi Tran $830 $500 $130         $200  
709 Diệu Thạnh (SEA) $200 $200              
710 Tịnh Viên (SEA) $500 $500              
711 Hữu Hạnh (SEA) $100 $100              
712 Diệu Tịnh (SEA) $200 $200              
713 Tịnh Thanh (SEA) $100 $100              
714 Hoa Huỳnh (SEA) $100 $100              
715 Thạch Thị Phách (SEA) $30 $30              
716 ẩn danh $40 $40              
717 Nakry Chuon (Hồ Thị Minh Nhựt) $1,000 $1,000              
718 Christopher Nguyễn (Tuệ Hỷ) $200 $200              
719 NgocHa Dang $100 $100              
720 Thiện Tài  + Thiện Hiếu (Trần Kim Lang) $300 $300              
721 Vivian Vo + Vicky Vo $50 $50              
722 Nguyên Tánh + Thiện Hiếu $260 $100         $80    
723 Trần Minh Hà $60 $60              
724 Tâm Tjuyền $80           $40    
725 Ngọc Thường $150   $50       $50    
726 Ẩn danh $4,465 $4,465              
                     
  $139,744 $101,129 $7,615 $7,070 $3,790 $7,250 $7,415 $3,475 $2,000
Tổng số tiền quư vị phật tử cúng dường cho Tăng đoàn lúc đi khất thực ngày 6 tháng 5 năm 2012 là $35,041.00
Tổng số tiền quư vị phật tử cúng dường cho pháp hội là $139,744.00
Ghi Chú: các vị phật tử đă cúng dường trước pháp hội sẽ có một danh sách riêng