Niệm Phật Đường TẦM NGUYÊN
Kính mời quí đạo hữu vào trang web Tầm Nguyên III mới: ChuaTamNguyenIII.org
Linh Tinh
Video-PalTalk-Justin.tv
ChuaTamNguyen.org
Nội Qui Chùa
Tầm Nguyên II
Tu Viện Quảng Đức
ADiDaPhat.us
48 Nguyện của Phật Adiđà
Tờ Di Chúc
Tẩy Mật Ngừa Ung Thư
Chú Lăng Nghiêm

Liên Lạc
LÀNG DI ĐÀ
TẦM NGUYÊN III
84115 Indio Blvd
Indio, CA 92201
USA
(714) 227-7824
ChuaTamNguyen@yahoo.com

đạo hữu Thiện Hội:
VDo66@yahoo.com
(714) 227-7824 hoặc
(714) 548-6696
Web Developer - MinhGiác:
HueTri@yahoo.com

TẦM Sư Học Đạo

Tôn Sư Trọng Đạo
Nam Mô Adiđà Phật
Nhu liệu FireFox miễn phí dùng để xem mạng rất tốt.

Bổn Tánh Hoàn NGUYÊN
TẦM NGUYÊN
LÀNG DI ĐÀ TẦM NGUYÊN III - Indio, Nam Cali
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT:

»Làng Di Đà Tầm Nguyên III, kể từ tháng 11 năm 2011, đã được ra mắt cùng quí Phật tử đang mong chờ vào Làng Di Đà để tu Tịnh Độ. Nhân duyên là nhờ công đức của đạo hữu Thiện Hội cùng nhóm phật tử Cali đã đi tầm và cuối cùng tậu được một Motel gồm có 70 căn hộ, 1 nhà hàng và rộng 5.38 mẫu, rất tốt đẹp và phù hợp cho việc tạo dựng làng Di Đà tại Miền Nam Cali với giá hạ từ 4.2 triệu xuống còn 1 triệu (xem chi tiếc). Hiện tại Làng Di Đà Tầm Nguyên III vẫn còn trong giai đoạn phôi thai và sẽ cần nhiều bàn tay vun xới.

»Danh sách chư vị Phật tử (pdf) phát Bồ Đề tâm tham gia và cúng dường Làng Di Đà Tầm Nguyên III.
Danh Sách Cúng Dường Xây Dựng và Tham Gia Làng Di Đà Tầm Nguyên III
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Chùa Tầm Nguyên do thầy Thích Thông Lai trụ trì và hướng dẫn phật tử theo Pháp Môn Tịnh Độ. Và sau đây là Qui Tắc Tu Học Của Chùa Tầm Nguyên:

LỜI KHAI THỊ CỦA ẤN QUANG ĐẠI SƯ

•Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dười hòa, nhẫn nhục đìều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc hoàn thành cho người là việc tốt.

•Khi tỉnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình.

Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người.

•Lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, lúc ăn, lúc mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không để gián đoạn, hoặc niệm nho nhỏ hoặc niệm thầm.

•Ngoài việc niệm phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm phải tức thời bỏ ngay.

•Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối.

•Nếu đã tu hành phải tự hiểu là công phu phước đức của ta hải còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng, khoa trương.

•Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người.

•Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại.

•Hãy xem mọi người như là bồ tát, mà ta chỉ là phàm phu.

•Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!Huetri@yahoo.com
categories: phat phap, phật pháp, thuyet phap, thuyết pháp, phap am, pháp âm, thuyết pháp sư, giảng đạo, giang pháp, thuyet giang phap, thuyết giảng đạo, mp3 thuyết pháp, mp3 thuyet phap, thuyết pháp cd, thuyet phap cd, Phật Thuyết Kinh A Di Đà, Khai Thị, Tinh Hoa Tinh Độ, mp3 thuyết pháp Tinh Hoa Tịnh Độ, phat hoc, phật học, ton giao, mp3 thuyết pháp Hé Mở Cửa Giải Thoát, mp3 thuyet phap Tinh Hoa Tinh Do, mp3 thuyet phap He Mo Cua Giai Thoat, thuyết pháp Bố Thí Cúng Dường, thuyet phap Bo Thi Cung Duong, tôn giáo, Tinh Do, pháp môn Tịnh Độ, chùa Tịnh Độ,Tịnh Độ, Tam Nguyen, Tam Nguyen Temple, Tam Nguyen Tu, Niem Phat Duong, Tầm Nguyên, Niệm Phật Đường, Tầm Nguyên Tự, Tầm Sư Học Đạo, Bổn Tánh Hoàn Nguyên, name: Tam Nguyen, giang dao, giảng đạo, tam linh, tâm linh, tiem hieu ton giao, tiềm hiểu tôn giáo, hanh phuc, hạnh phúc, hanh phuc gia dinh, hạnh phúc gia đình, cau sieu, cầu siêu, sieu do, siêu độ, cau an, cầu an, thien chua va phat, thiên chúa và phật, cong giao phat giao công giáo phật giáo, vang sanh, vãng sanh, trong một kiếp, nhứt kiếp, nhất kiếp, phóng quang độ, cực lạc quốc, cõi cực lạc, niệm Phật nhứt tâm bất loạn, hồng danh đức Phật A Di Đà, sanh về Cõi Phật, sanh ve Coi Phat, phép tu, phep tu, pháp tu Tịnh Độ, tu hoc, tu học, phat tu, phật tử, giai thoat, giải thoát, luc lam trung, lúc lâm trung, luc sap chet, lúc sắp chết, tren giuong benh, trên giường bệnh, niem phat, niệm phật, niem A Di Đa Phat, niệm A Di Đà Phật, A Di Da Phat, A-di-da phat, A-di-đà, Amitaba,Amitābha, Amitabha, viet nam phat giao, Việt Nam Phật Giáo, Vietnamese buddhism