Trang Hạ Tải Phim Video Cho Máy Di Động
 1. Khánh Thành Làng Di Đà Tầm Nguyên II (4 phần - 20.8.2010)
  phần 1: [329.7MB 320x240 3gp]
  phần 2: [239.8MB 320x240 3gp]
  phần 3: [261.7MB 320x240 3gp]
  phần 4: [306.6MB 320x240 3gp]
 2. Tham Luận Đúng Sai
  [114MB 3gp] [296MB 320x240 mp4] [296MB 480x360 mp4] [301MB 320x240 wmv]
 3. Giải Đáp Phật Pháp (Tại Tầm Nguyên IV)
  [120MB 3gp] [312MB 320x240 mp4] [324MB 320x240 wmv]
 4. Hộ Niệm Cho Người Chết Hoạnh Tử
  [121MB 3gp] [313MB 320x240 mp4] [324MB 320x240 wmv]
Trang này đang được thiết lập riêng cho điện thoại di động và phim sẽ được đưa lên thêm.
Mạng chính của chùa là www.ChuaTamNguyen.org.